лист

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ЩОДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ, ЯКОЮ ВРЕГУЛЬОВАНІ ПИТАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Станом на сьогодні в Україні діє велика кількість нормативно-правових актів, які регулюють питання медичного забезпечення дорожнього руху, серед яких слід виділити:

  1. Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження

господарської діяльності з медичної практики»від 02.03.2016 № 285 – визначає ліцензійні умови, які є обов’язковими для виконання під час провадження діяльності з медичної практики.

  1. Ч.1, 3 п. 10- Постанова КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов

 Провадженнягосподарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом» від 02.12 2015 № 1001 визначено, що водії допускаються до роботи за умови: відсутності за результатами медичного огляду протипоказаньза станом здоров’я тапроходження періодичного навчання методів надання першої домедичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

П. 13Постанови визначено медичні працівники, що проводять щозмінні медичні огляди водіїв, повинні мати кваліфікацію лікаря лікувального профілю та/або молодшого медичного працівника з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа».

 Відповідно ч.1 п.16 - ліцензіат зобов’язаний зберігати документи про проходження водіями періодичних та щозмінних медичних оглядів з дотриманням вимог та здійснювати контроль за станом здоров’я водіїв шляхом проведення щозмінних медичних оглядів водіїв у відведеному для цього та спеціально оснащеному приміщенні (ч.10 п. 16).

  1.  Закон України «Про дорожній рух» від 30.06.1993 № 3353-12, де у ч.2. ст. 12 зазначено - посадові особи, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, зобов'язані:

  • забезпечувати добір, підвищення кваліфікації та професійного рівня

водіїв, здійснювати контроль за станом їх здоров'я і дотриманням режиму праці та відпочинку;

  • не допускати до керування транспортними засобами осіб, які не

мають права на керування транспортним засобом відповідної категорії, не пройшли у встановлений строк медичного огляду, перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції.

Ст46визначено, що наадміністрацію підприємств, установ і організацій покладено обов’язок щодо охорони здоров'я і контролю за умовами праці водіїв транспортних засобів.

  1. У ч. 1 ст. 18 Закону України «Про автомобільний транспорт»

 від05.04.2001  2344-14 вказано, що з метою організації безпечної праці та ефективного контролю за роботою водіїв транспортних засобів автомобільні перевізники зобов'язані здійснювати організацію та контроль за своєчасним проходженням водіями медичного огляду.

У ч. 2. ст. 30 та ч.1 ст. 34 визначено обов’язок перевізника забезпечувати проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів.

  1. В Кодексі законів про адміністративні правопорушення України

від 07.12.1984  8073-Xвизначенавідповідальність за порушення вище перелічених норм, а саме:

ст.128 передбачена відповідальність за випуск на лінію водіїв без проходження щозмінного медичного огляду та контролю технічного стану;

ст.129, ст. 130 передбачена відповідальність за допуск до керування та керування транспортними засобами водіїв, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння, або у хворобливому стані, або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, або таких, що не пройшли у встановлений строк медичного огляду;

ст. 133-1 - перевезення пасажирів чи вантажів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів, або перевезення без проведення передрейсового контролю технічного стану транспортних засобів -тягне за собою адміністративну відповідальність.

  1. Ст. 287Кримінального кодексу Українивід  05.04.2001  передбачена кримінальна відповідальність за допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп'яніння або не має права на керування транспортним засобом.

  2. Згідно ст. 45 Закону України «Про дорожній рух» періодичність

оглядів, порядок їх проведення і направлення водіїв на позачергові огляди визначаються спільним актом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я і Міністерства внутрішніх справ України.

На виконання вказаної норми Закону прийнято спільний наказ Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів».