Зразок оформлення довіреності

____________________________________

(підприємство-одержувач і його адреса)

ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________

___________________________________

(підприємство-платник і його адреса)

рахунок ______________ МФО ________

___________________________________

(найменування банку)

           Код за УКУД
 

 

Довіреність дійсна до __________20__ р.

 

 

ДОВІРЕНІСТЬ _______ № ______

(серія)

Дата видачі __________________ 20__ р.

Видано_______________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

документ, що засвідчує особу____________________________________________________

серії _______ № ____________, виданий                                                                               ,

від ________________ 20__ р.                                                  (ким виданий документ)

на отримання від  Київської  міжрегіональної філії  ДП УКРНДІ МТ МОЗ України

(найменування організації постачальника)

цінностей за __________________________________________________________________

(№ рахунка-фактури за яким здійснювалась оплата)

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зворотна сторона

Перелік цінностей, які належить отримати:

№ п/п Найменування цінностей Одиниця
виміру
Кількість
(прописом)
1 2 3 4
1 Методичний посібник шт один
2 Свідоцтво шт один
3 Журнал ф.№137-2/0 шт один
4 Штамп номерний шт один
5 Домедична допомога шт один

 

Підпис __________________________________________ засвідчую

(підпис одержувача)

 

 

Керівник підприємства

 

Головний бухгалтер

 

Місце печатки