Про підприємство

umcit_280

Державне підприємство «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» МОЗ України (далі Державне підприємство) створене відповідно до наказу МОЗ Українивід 28.10.1998 № 313 є госпрозрахунковим підприємством, яке знаходиться на повній окупності та діє без бюджетного фінансування.

 

Державне підприємство створене з метою медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, удосконалення профілактичної та освітньої діяльності, медичного, інформаційного, нормативно-правового забезпечення у сфері безпеки дорожнього руху, створення досконалої системи збереження життя і здоров’я населення, для сприяння інформаційної підтримки закладів охорони здоров’я, здійснення іншої діяльності з метою отримання прибутку.

 

До основних напрямків діяльності Державного підприємства відносяться:

 

 1. Медично-методичне забезпечення.

- Розробка та здійснення заходів щодо удосконалення системи проведення медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів.

- Організація роботи та підготовка фахівців, які проводять навчання медичних працівників методам проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

- Організація та проведення підвищення рівня професійної компетентності медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні оглядів водіїв транспортних засобів (за 4-ри роки забезпечено підвищення кваліфікації понад 20 000 медичних працівників).

- Координація та моніторинг діяльності комісій з медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, аналіз стану та якості проведення медичних оглядів (реєстр розміщений на офіційному сайті МОЗ, містить данні 812 медичних комісій).

- Організація з навчання водіїв транспортних засобів навичкам надання домедичної допомоги постраждалим в наслідок дорожньо-транспортних пригодах.

- Розробка та випуск методичних посібників:

 • «Методичні рекомендації. Медичне забезпечення дорожнього руху. Організація та порядок проведення медичних оглядів водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів»;
 • «Методичні матеріали. Інформаційно-тематичний семінар «Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів»»;
 • Методичний посібник «Домедична допомога постраждалим внаслідок ДТП».

- Організація забезпечення закладів охорони здоров’я бланками первинної медичної облікової документації:

 • медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ф. № 083/о;
 • наркологічний сертифікат ф. № 140/о;
 • медична довідка психіатра ф. №122-2/о;
 • особиста медична книжка ф. №1-ОМК.

 

 1. Медична діяльність.

- На базі Державного підприємства створено Медичний центр, як окремий структурний підрозділ та отримана відповідна ліцензія на медичну практику за спеціальностями: організація і управління охороною здоров’я, терапія, хірургія, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, психіатрія, акушерство і гінекологія, стоматологія, урологія, ультразвукова діагностика. Основною метою Медичного центру є надання кваліфікованої медичної допомоги та проведення оздоровчої, санітарно-профілактичної, а також санітарно-просвітницької роботи в першу чергу серед працівників транспортної галузі та інших громадян. Медичний центр Державного підприємства співпрацює з транспортними підприємствами у сфері медичного забезпечення безпеки дорожнього руху.

- Проведення всіх видів медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв з оформленням паспорта здоров’я на кожного водія.

- Впровадження в практику методики психофізіологічного відбору водіїв транспортних засобів;

- Відкриття медичних пунктів для проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

- Медичного центру Державного підприємства включено у перелік закладів яким дозволено створювати медичні комісії з огляду моряків.

- Медичного центру Державного підприємства буде включено у перелік закладів яким дозволено створювати медичні комісії з огляду водіїв транспортних засобів та медичні комісії з отриманню дозволу на об’єкт дозвільної системи.

 

 1. Нормативно-правове забезпечення.

В межах компетенції опрацьовані нормативно-правові акти які розроблені та подані до Міністерства охорони здоров’я:

- проект наказу МОЗ, МВС України «Про внесення змін до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів.

- проект наказу «Про затвердження Положення про порядок ведення бази даних медичних комісій з огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів та виданих ними медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом».

- проект наказу МОЗ України «Про затвердження Порядку підвищення рівня професійної компетентності медичних працівників, що проводять передрейсові (післярейсові) медичні огляди водіїв транспортних засобів», які знаходяться на громадському обговоренні та погоджені зацікавленими міністерствами та відомствами.

- Створена Робоча група з питань розробки нормативно-правових актів у сфері медичного забезпечення безпеки дорожнього руху, за участю провідних спеціалістів галузі, яка сьогодні приймає участь у підготовці Закону про Дорожній рух у частині медичного забезпечення безпеки дорожнього руху.

 

 1. Інформаційне забезпечення.

- Розробка програмного забезпечення, ведення реєстрів (баз даних) з питань медичного забезпечення безпеки дорожнього руху (створено та впроваджується реєстр медичних комісій з проведенню медичних оглядів кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів та виданих ними медичних довідок, створено та ведеться реєстр медичних працівників з проведенню щозмінного передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів).

- Організація системи інформаційного забезпечення закладів охорони здоров'я всіх форм власності, а також громадян.

- Створення і розвиток інформаційних мереж.

- Збір інформації та створення комп'ютерних баз даних електронних каталогів в частині, що стосується діяльності Державного підприємства.

- Розробка дистанційних форм проведення інформаційно-тематичних семінарів.

 

 1. Метрологічне забезпечення.

- Затверджено положення «Про метрологічну службу Державного підприємства «Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій» МОЗ України;

- Організація та виконання робіт, пов’язані із забезпеченням єдності вимірювань та здійснення метрологічного контролю і нагляду в лікувально-профілактичних закладах і установах МОЗ України, в тому числі у сфері безпеки дорожнього руху при проведенні щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів, а саме, організацію перевірки наявності алкотестерів, тонометрів їх робочий стан, калібрування та ремонт,та створення відповідної електронної бази даних.

 

 1. Видавнича діяльність. (Державне підприємство є основним офіційним видавництвом «Збірника нормативно-правових документів МОЗ України»,наказ № 212 від 22.10.2014 «Про унесення змін до наказу МОЗ України від 16 квітня 2004 року»).

- Організація адресної передплати і розповсюдження офіційного видання «Збірник нормативно-правових документів МОЗ України» для забезпечення працівників галузі нормативно-правовими актами МОЗ України.

- Триває передплата на Збірник на 2015 рік, понад 3-м тисячам медичних установам та організаціям розіслано договори на передплату видання в електронному вигляді та поштою

- Розробляється електронний варіант часопису «Збірник нормативно-правових документів МОЗ України» який буде запропонований медичним закладам і установам у першому кварталі поточного року.

 

 1. Співпраця з профільними державними закладами України.

- Державне підприємство як член оргкомітету спільно з ініціатором Департаментом ДАІ МВС України бере участь у заходах постійно діючого Загальнонаціонального Форуму з питань безпеки дорожнього руху, основною метою якого є – приведення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху до європейських стандартів, започаткування нових форм і методів профілактики аварійності.

- Державне підприємство входить до робочої групи з розробки проекту Національного Плану дій з безпеки дорожнього руху в Україні, який готується з ініціативі та у рамках реалізації міжнародного проекту ТРАСЕКА «Безпека дорожнього руху ІІ».