Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов’язкові обсяги

gerb

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 339 від 28.11.97 м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 1997 р.
за N 592/2396

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.97 р. N 339 ( z0586-97 )

Інструкція про профілактичний наркологічний огляд та його обов'язкові обсяги

1. Метою проведення первинних, періодичних та позачергових профілактичних наркологічних оглядів громадян є виявлення хворих на алкоголізм, наркоманію та токсикоманію, а також визначення наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків та провадження видів діяльності, перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 р. N 1238 (далі - Перелік).
2. Профілактичний наркологічний огляд громадян проводиться в наркологічному закладі за місцем постійного їх проживання. Перелік наркологічних закладів, які проводять профілактичні наркологічні огляди, визначається наказами Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я місцевих держадміністрацій. Профілактичні наркологічні огляди громадян, проведені в інших медичних закладах, вважаються недійсними.
3. Головні лікарі тих наркологічних закладів, яким надано право проводити профілактичні наркологічні огляди, організовують роботу відділень профілактичних наркологічних оглядів, створюють лікарсько-консультативні комісії, вживають заходів щодо підготовки (в тому числі на курсах підвищення кваліфікації) лікарів-наркологів, що проводять профілактичні наркологічні огляди.
4. Лікарі-наркологи, що проводять профілактичні наркологічні огляди, мають обов'язково пройти навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів і отримати посвідчення за формою N 146-0 відповідно до затвердженого Порядку навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів. Лікарі-наркологи, що не пройшли відповідне навчання і не отримали посвідчень, не допускаються до проведення профілактичних наркологічних оглядів.
5. Обов'язкові профілактичні наркологічні огляди проводяться за рахунок замовників, а пільги надаються відповідно до чинного законодавства.
6. Для проходження профілактичного наркологічного огляду громадянин має подати: паспорт (неповнолітні - свідоцтво про народження); чоловіки також військовий квиток (приписне свідоцтво); документ, що підтверджує оплату послуг за проведення профілактичного наркологічного огляду та документ, що підтверджує право на пільги.
Профілактичний наркологічний огляд без будь-якого з вказаних вище документів не проводиться.
7. Профілактичний наркологічний огляд проводиться за програмою, яка передбачає вказаний в пункті 8 мінімальний базовий обов'язковий обсяг обстежень, а також індивідуальні додаткові обстеження. При проведенні огляду враховуються дані про лікування громадянина в наркологічних закладах.
8. Обов'язковий обсяг обстеження включає лікарський наркологічний огляд, психологічне тестування та лабораторне дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові за програмами Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) "Тест "Аудит" та "Тест клінічного скринінгу" (додатки 1, 2). Програми обстеження "Тест "Аудит" та "Тест клінічного скринінгу", за даними ВООЗ, дозволяють виявити більш ніж 99% осіб, хворих на алкоголізм.
9. Дані профілактичного наркологічного огляду заносяться лікарем-наркологом до медичної картки форми N 145-0.
10. Висновок про відсутність наркологічних протипоказань при профілактичному наркологічному огляді може бути винесений, якщо при обстеженні за програмою "Аудит" сума балів, що характеризує стан наркологічних психологічних проблем обстежуваної особи, є меншою, ніж 8 одиниць, при обстеженні за програмою "Клінічний скринінг" сума балів, що характеризує стан наркологічних медичних проблем обстежуваної особи, менше 5 одиниць, а інші дані не дають підстав підозрювати наявність наркологічного захворювання.
11. Якщо при обстеженні за програмою "Аудит" сума балів, що характеризує стан наркологічної психологічної проблеми обстежуваної особи, дорівнює чи перевищує 8 одиниць, і (або) у випадку, коли при обстеженні за програмою "Клінічний скринінг" сума балів, що характеризує стан наркологічних медичних проблем обстежуваної особи, дорівнює чи перевищує 5 одиниць, і (або) є інші підстави підозрювати наявність наркологічного захворювання, і (або) у разі незгоди з результатами профілактичного наркологічного огляду громадянин має пройти додатковий наркологічний огляд, психологічне тестування та медичне лабораторне обстеження в умовах стаціонару.
Наявність наркологічного захворювання після додаткового наркологічного огляду в умовах стаціонару засвідчує лікувально-консультативна комісія (ЛКК) у формі висновку ЛКК.
12. Лікарсько-консультативна комісія створюється наказом керівника наркологічного закладу не менше ніж з 3-х лікарів-наркологів з метою визначення на підставі даних стаціонарного обстеження остаточного висновку щодо наявності чи відсутності наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків та провадження видів діяльності, зазначених у Переліку.
13. Після проведення профілактичного наркологічного огляду і додаткового профілактичного наркологічного огляду в умовах стаціонару громадянину видається сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (форма N 140-0 (облікова), в якому зазначається наявність чи відсутність у нього наркологічних протипоказань до виконання функціональних обов'язків та провадження видів діяльності, зазначених у Переліку. Термін дії сертифіката визначається відповідно до п.2 Порядку проведення обов'язкових профілактичних наркологічних оглядів громадян, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" від 06.11.97 р. N 1238.
Сертифікат, що підписаний лікарем-наркологом, засвідчується круглою печаткою наркологічного закладу. ( Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 14 від 30.01.98 )
14. Профілактичні наркологічні огляди не проводяться:

  • при наявності у обстежуваної особи гострого або загостренні хронічного неінфекційного захворювання;
  • при наявності у обстежуваної особи інфекційного захворювання в заразному періоді.

15. Видача медичних карток профілактичного наркологічного огляду, протоколів засідань ЛКК на руки громадянам неприпустима. Заповнені медичні документи зберігаються в архіві наркологічного закладу, що проводив профілактичний наркологічний огляд, протягом 5 календарних років.
16. Результати профілактичного наркологічного огляду можуть бути оскаржені громадянином у порядку, встановленому чинним законодавством.