Положення про комісію з контролю за якістю проведення медичних оглядів

gerb

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 339 від 28.11.97 м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 1997 р.
за N 588/2392

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.97 р. N 339 ( z0586-97 )

Положення про комісію з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння

1. Загальні положення

1.1. Комісія з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння (надалі - комісія) створюється органами охорони здоров'я (Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннями охорони здоров'я обласної, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій) з метою забезпечення систематичних планових перевірок рівня і якості дотримання закладами охорони здоров'я нормативно-правових актів щодо проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння.
1.2. Персональний склад комісії та її голова затверджуються наказом органу охорони здоров'я. До складу комісії входять: заступник керівника органу охорони здоров'я (голова комісії), головний нарколог (заступник голови комісії), головний профпатолог, заступник головного санітарного лікаря та інші.
1.3. Контрольна діяльність комісії здійснюється за планом її роботи, який затверджується головою комісії.
1.4. Для перевірки питань, що контролюються, до роботи комісії за поданням її голови можуть залучатися необхідні фахівці за окремими наказами органу охорони здоров'я, а також (у разі потреби) фахівці інших відомств.

2. Завдання та функції комісії

2.1. Основними завданнями роботи комісії є:
2.1.1. Перевірка виконання нормативно-правових актів щодо проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння в закладах охорони здоров'я, в тому числі попередніх, періодичних, позачергових, передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспорту.
2.1.2. Перевірка стану медико-технічного і кадрового забезпечення проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння, впровадження нових методів проведення медичних оглядів та експертиз станів сп'яніння.
2.1.3. Контроль і перевірка порядку виконання діючих положень щодо використання бланків суворої звітності при проведенні профілактичних медичних оглядів.
2.1.4. Розгляд надзвичайних та конфліктних випадків, що виникли при проведенні медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння.
2.2. За результатами перевірок складає відповідні акти про діяльність медичних комісій водіїв транспортних засобів, що перевірялися, роботи по проведенню експертиз станів сп'яніння, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
2.3. У питаннях, що стосуються проведення передрейсових, післярейсових, позачергових, попередніх, періодичних та позачергових медичних оглядів, медичної підготовки водіїв транспорту, а також експертиз станів сп'яніння, співпрацює з державтоінспекцією, в тому числі повідомляє про знаходження в обігу дійсних серій та номерів бланків документів суворого обліку, а також тих, що вийшли з обігу та визнані недійсними.

3. Права комісії

3.1. Для виконання покладених на комісію завдань та функцій комісія та фахівці, що залучені до її роботи, мають право:
3.1.1. Під час своєї роботи запитувати та отримувати від керівників закладів охорони здоров'я документи, довідки, розрахунки, інші відомості, необхідні для виконання завдань та мети перевірок.
3.1.2. Вносити пропозиції щодо покращення якості проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз станів сп'яніння, а також щодо притягнення у встановленому порядку до відповідальності керівників та фахівців закладів охорони здоров'я за порушення професійних і посадових обов'язків, котрих вони припустилися.

"Офіційний вісник України", 1997, число 51, стор.86 Код нормативного акта: 4502/1997