Порядок медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів

gerb

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
П О Р Я Д О К
N 339 від 28.11.97 м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 1997 р.
за N 591/2395

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.97 р. N 339 ( z0586-97 )

Порядок медичної підготовки водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів

1. Медична підготовка водіїв транспортних засобів проводиться на підставі та на виконання ст.48 Закону України "Про дорожній рух". Метою медичної підготовки водіїв транспортних засобів є оволодіння навичками надання первинної медичної допомоги постраждалим внаслідок дорожньо-транспортних пригод, а також попередження дорожньо-транспортного травматизму завдяки сучасним методам профілактики вживання алкогольних та наркотичних речовин водіями транспортних засобів.

2. Медичній підготовці підлягають усі кандидати у водії та водії транспортних засобів. Періодичність медичної підготовки - не менше як 1 раз на 2 роки. Медична підготовка проводиться за рахунок замовників.

3. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій визначають перелік наркологічних закладів, при яких проводиться медична підготовка водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів та погоджують його з Міністерством охорони здоров'я України.

4. Медична підготовка водіїв та кандидатів у водії здійснюється за програмою, затвердженою МОЗ України, що складається з шести навчальних мікромодулів (практичних та психологічних навчальних тренінгів) загальною тривалістю 2 год. 30 хв.:
4.1. Навчальний мікромодуль 1. Загальні принципи та практичні методи серцево-легеневої реанімації (тривалість тренінгу - 25 хв.);
4.2. Навчальний мікромодуль 2. Вибрані питання десмургії, накладання різних видів пов'язок, джгутів, імобілізація, проведення протишокових заходів, транспортування травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод (30 хв.);
4.3. Навчальний мікромодуль 3. Експертиза станів сп'яніння (20 хв.);
4.4. Навчальний мікромодуль 4. Вплив наркотиків та алкоголю на життя людини. Наслідки їх вживання (25 хв.);
4.5. Навчальний мікромодуль 5. Індивідуальна схильність до зловживання алкоголем та наркотиками. Різниця між вживанням та зловживанням алкоголем та наркотиками (25 хв.);
4.6. Навчальний мікромодуль 6. Алкоголь, наркотики і залежність від них. Індивідуальні профілактичні програми дій (25 хв.).
Програма медичної підготовки підлягає періодичному оновленню з урахуванням новітніх методів надання першої медичної допомоги та сучасних міжнародних програм з профілактики негативних наслідків вживання алкоголю та наркотиків.

5. Після проходження медичної підготовки водії та кандидати у водії транспортних засобів складають відповідний залік та отримують посвідчення водія про проходження медичної підготовки (ф.N 143-0). Отримані посвідчення є обов'язковим медичним документом, що надається в медичні комісії водіїв транспорту при проходженні попередніх (періодичних) медичних оглядів. Без проходження медичної підготовки водії та кандидати у водії транспортних засобів до медичної комісії водіїв транспорту та наркологічного профілактичного огляду не допускаються.

"Офіційний вісник України", 1997, число 51, стор.90 Код нормативного акта: 4502/1997