Порядок навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення оглядів

gerb

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
П О Р Я Д О К
N 339 від 28.11.97 м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 грудня 1997 р.
за N 587/2391

Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28.11.97 р. N 339 ( z0586-97 )

Порядок навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів

1. Навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів (далі - навчання) проводиться з метою оволодіння ефективними методами профілактичних наркологічних оглядів, а також опанування сучасними методами протинаркотичної та протиалкогольної роботи.
2. Лікарі-наркологи, що проводять профілактичні наркологічні огляди, зобов'язані пройти навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів за програмами, затвердженими МОЗ України (додаток 1). Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій спільно з Науково-методичним та клініко-реабілітаційним центром з проблем хімічних залежностей МОЗ України організовують навчання при наркологічних закладах відповідно до чинного законодавства.
3. Навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів проводиться на договірних засадах коштом замовників.
4. Для зарахування на навчання лікар-нарколог подає: паспорт чи інший документ, що засвідчує особу; диплом про медичну освіту; направлення лікувально-профілактичного закладу.
5. Після завершення навчання лікарі-наркологи складають залік і отримують Посвідчення про проходження навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів за формою N 146-0. Посвідчення підписується керівником закладу і засвідчується круглою печаткою закладу. Термін дії Посвідчення - 3 роки.
6. Організація, контроль роботи та підготовка фахівців, які здійснюють навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів, покладається на Науково-методичний та клініко-реабілітаційний центр з проблем хімічних залежностей МОЗ України.
7. Керівники закладів, що проводять навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів, щорічно до 1 січня подають відомості про кількість підготовлених лікарів-наркологів голові комісії з контролю за якістю проведення медичних оглядів водіїв транспортних засобів та експертиз стану сп'яніння.
Додаток 1 до Порядку навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів

Програма навчання лікарів-наркологів сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів

Тематика лекцій (18 академічних годин)

Тема 1. Клініка та патоморфоз наркологічних захворювань. Сучасні підходи до діагностики (4 год.).
Тема 2. Сучасні методи запобігання алкогольним та наркотичним проблемам. Навчальні профілактичні програми (3 год.).
Тема 3. Первинна, вторинна та третинна профілактика алкогольних та наркотичних проблем. Короткі профілактичні інтервенції (3 год.).
Тема 4. Сучасні методи скринінгу населення на наявність наркологічних проблем. Міжнародний та вітчизняний досвід (2 год.).
Тема 5. Система профілактичних наркологічних оглядів та профілактичної протиалкогольної та протинаркотичної роботи в Україні. Місце профілактичних наркологічних оглядів у загальній системі профілактичних медичних оглядів населення (4 год.).
Тема 6. Організаційні та методичні аспекти профілактичних наркологічних оглядів водіїв транспортних засобів (2 год.).

Тематика семінарських та практичних занять (10 академічних годин)

Тема 1. Практичні аспекти проведення коротких профілактичних наркологічних інтервенцій, навчальних профілактичних тренінгів (2 год.).
Тема 2. Практичні аспекти проведення профілактичних наркологічних оглядів за програмами ВООЗ "Аудит" та "Клінічний скринінг". Документація оглядів і порядок її ведення. Необхідне обладнання і оснащення для проведення оглядів. Методики проведення лікарського наркологічного огляду, лабораторного обстеження та психологічного тестування (8 год.).

"Офіційний вісник України", 1997, число 51, стор.84 Код нормативного акта: 4502/1997