Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті

ПОРЯДОК 
здійснення державного контролю на автомобільному транспорті

{У тексті Порядку слово "Головавтотрансінспекція" в усіх відмінках замінено словом "Укртрансінспекція" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 528 від 13.06.2012}

{У тексті Порядку слово “завдання” в усіх відмінках замінено словом “направлення” у відповідному відмінку, слова “фінансова санкція” в усіх відмінках і формах числа - словами “адміністративно-господарський штраф” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 422 від 20.05.2013}

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення державного контролю за додержанням суб'єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері автомобільного транспорту (далі - суб'єкти господарювання), вимог законодавства про автомобільний транспорт, норм та стандартів щодо організації перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, норм міжнародних договорів про міжнародне автомобільне сполучення, виконанням умов перевезень, визначених дозволом на перевезення на міжобласних автобусних маршрутах, вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, дотриманням габаритно-вагових параметрів, наявністю дозвільних документів на виконання перевезень та відповідністю виду перевезень, відповідних ліцензій, внесенням перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 422 від 20.05.2013№ 239 від 10.03.2017}

2. Державному контролю підлягають усі транспортні засоби вітчизняних та іноземних суб'єктів господарювання (далі - транспортні засоби), що здійснюють автомобільні перевезення пасажирів та вантажів на території України.

3. Органами державного контролю на автомобільному транспорті (далі - органи державного контролю) є Укртрансінспекція, її територіальні органи - управління в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські, районні управління.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 528 від 13.06.2012}

4. Державний контроль на автомобільному транспорті (далі - державний контроль) здійснюється посадовими особами органу державного контролю (далі - посадові особи) у форменому одязі, які мають відповідне службове посвідчення, направлення на перевірку, сигнальний диск (жезл) та індивідуальну печатку, шляхом проведення рейдових перевірок (перевірок на дорозі).

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 422 від 20.05.2013№ 239 від 10.03.2017}

Положення про формений одяг, службове посвідчення, сигнальний диск (жезл) та індивідуальну печатку посадової особи та працівника Укртрансінспекції затверджує Мінінфраструктури.

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 422 від 20.05.2013}

Рейдові перевірки можуть проводитися із залученням спеціалістів уповноважених підрозділів Національної поліції, територіальних органів з надання сервісних послуг МВС і науково-дослідних установ (за погодженням з їх керівниками) з питань, що належать до їх компетенції.

{Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 161 від 22.03.2017№ 239 від 10.03.2017}

{Розділ "Планова і позапланова перевірка" виключено на підставі Постанови КМ № 239 від 10.03.2017}

Рейдова перевірка

12. Рейдова перевірка додержання суб'єктом господарювання вимог, визначених пунктом 15цього Порядку, здійснюється на підставі щотижневого графіка.

{Пункт 12 в редакції Постанови КМ № 206 від 25.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 239 від 10.03.2017}

13. Графік проведення рейдових перевірок складається та затверджується наказом Укртрансінспекції або її територіального органу з урахуванням стану аварійності, періоду, що пройшов від попередньої перевірки, забезпечення належного рівня транспортного обслуговування в окремих регіонах, інформації про діяльність осіб, що незаконно надають послуги з перевезень, перевірки дотримання умов перевезень, визначених дозволом (договором) на перевезення, та інших обставин.

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 20.05.2013}

{Абзац другий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ № 239 від 10.03.2017}

14. Рейдова перевірка транспортних засобів проводиться в будь-який час на окремо визначених ділянках дороги, маршрутах руху, автовокзалах, автостанціях, автобусних зупинках, місцях посадки та висадки пасажирів, стоянках таксі і транспортних засобів, місцях навантаження та розвантаження вантажних автомобілів, місцях здійснення габаритно-вагового контролю, під час виїзду з підприємств та місць стоянки, на інших об’єктах, що використовуються суб’єктами господарювання для забезпечення діяльності автомобільного транспорту.

{Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 252 від 02.03.2010 - зміни скасовано на підставі Постанови КМ № 287 від 31.03.2010; в редакції Постанови КМ № 422 від 20.05.2013}

15. Під час проведення рейдової перевірки перевіряється виключно:

{Абзац перший пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 20.05.2013}

наявність визначених статтями 39 і 48 Закону документів, на підставі яких здійснюються перевезення автомобільним транспортом;

додержання вимог статей 53, 56, 57 і 59 Закону;

{Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 206 від 25.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 252 від 02.03.2010 - зміни скасовано на підставі Постанови КМ № 287 від 31.03.2010}

додержання водієм вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) (далі - Європейська угода);

{Абзац четвертий пункту 15 в редакції Постанови КМ № 422 від 20.05.2013}

відповідність зовнішнього і внутрішнього спорядження (екіпірування) транспортного засобу встановленим вимогам;

оснащення таксі справним таксометром;

відповідність кількості пасажирів, що перевозяться, відомостям, зазначеним у реєстраційних документах, або нормам, передбаченим технічною характеристикою транспортного засобу;

додержання водієм автобуса затвердженого розкладу та маршруту руху;

наявність у всіх пасажирів квитків на проїзд та квитанцій на перевезення багажу, а у разі пільгового проїзду - відповідного посвідчення;

додержання водієм режиму праці та відпочинку, а також вимоги щодо наявності в автобусі двох водіїв у разі перевезення пасажирів на відстань 500 і більше кілометрів або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів;

{Абзац десятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 20.05.2013}

виконання водієм інших вимог Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, інших нормативно-правових актів.

{Абзац одинадцятий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 20.05.2013}

16. Рейдова перевірка проводиться групою посадових осіб у кількості не менш як дві особи. Під час проведення такої перевірки можливе застосування спеціалізованих автомобілів, на яких розміщений напис "Укртрансінспекція", та використання спеціального обладнання, призначеного для перевірки дотримання водіями Європейської угоди, здійснення габаритно-вагового контролю.

{Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 20.05.2013}

17. Рейдова перевірка проводиться із зупиненням транспортних засобів або без їх зупинення.

Зупинення транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог пункту 15 Правил дорожнього руху та Порядку зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Укртрансінспекції”.

{Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 20.05.2013}

{Пункт 18 виключено на підставі Постанови КМ № 422 від 20.05.2013}

19. Рейдова перевірка проводиться у строк, зазначений у направленні на перевірку.

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 422 від 20.05.2013}

Оформлення результатів перевірки та застосування адміністративно-господарських штрафів

20. {Абзац перший пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 239 від 10.03.2017}

{Абзац другий пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ № 239 від 10.03.2017}

Виявлені під час перевірки порушення вимог законодавства та норм і стандартів щодо організації перевезень автомобільним транспортом зазначаються в акті з посиланням на порушену норму.

21. У разі виявлення в ході перевірки транспортного засобу порушення законодавства про автомобільний транспорт посадовими особами, що провели перевірку, складається акт за формою згідно з додатком 3.

Про результати перевірки транспортного засобу (відсутність порушення або зазначення номера складеного акта) посадова особа робить запис у дорожньому листі (за наявності такого) із зазначенням дати, часу, місця перевірки, свого прізвища, місця роботи і посади, номера службового посвідчення та ставить свій підпис, а у разі проведення перевірки виконання Європейської угоди ставить відповідний відбиток печатки на реєстраційному листку режиму праці та відпочинку водіїв (у разі наявності).

{Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 422 від 20.05.2013}

22. У разі відмови уповноваженої особи суб'єкта господарювання або водія від підписання акта перевірки суб'єкта господарювання або акта перевірки транспортного засобу посадові особи, що провели перевірку, роблять про це запис.

{Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ № 239 від 10.03.2017}

24. Акти, зазначені у пунктах 20, 21 і 23 цього Порядку, реєструються в журналі обліку.

25. Справа про порушення розглядається в органі державного контролю за місцезнаходженням суб'єкта господарювання або за місцем виявлення порушення (за письмовою заявою уповноваженої особи суб'єкта господарювання) не пізніше ніж протягом двох місяців з дня його виявлення.

У разі виявлення вчиненого іноземним перевізником порушення посадова особа складає відповідний акт та приймає постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу, а інформацію про виявлені порушення та адміністративно-господарський штраф надсилає центральному органові виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.

{Пункт 25 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 422 від 20.05.2013}

{Пункт 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 206 від 25.02.2009}

26. Справа про порушення розглядається у присутності уповноваженої особи суб'єкта господарювання.

Про час і місце розгляду справи про порушення уповноважена особа суб'єкта господарювання повідомляється під розписку чи рекомендованим листом із повідомленням.

27. У разі неявки уповноваженої особи суб'єкта господарювання справа про порушення розглядається без її участі.

За наявності підстав керівник органу державного контролю або його заступник виносить постанову про застосування адміністративно-господарських штрафів, яка оформляється згідно з додатком 5.

28. Адміністративно-господарський штраф повинен бути перерахований суб'єктом господарювання на зазначений у постанові рахунок не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів після отримання ним копії постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів, про що повідомляється орган державного контролю, посадовою особою якого винесено відповідну постанову.

29. Копія постанови видається не пізніше ніж протягом трьох днів після її винесення уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку чи надсилається рекомендованим листом із повідомленням.

У разі оскарження постанови про застосування адміністративно-господарських штрафів стягнення сплачується не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів після отримання повідомлення про залишення скарги без задоволення.

30. За наявності в діях фізичної особи - суб'єкта господарювання ознак адміністративного правопорушення притягнення правопорушника до відповідальності здійснюється в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Оформлення припису

31. За результатами розгляду справи про порушення керівник органу державного контролю або його заступник за наявності підстав виносить припис щодо усунення порушень законодавства про автомобільний транспорт.

Припис підлягає обов'язковому виконанню в зазначений у ньому строк. Про виконання припису уповноважена особа суб'єкта господарювання повинна письмово повідомити керівникові органу державного контролю.

Припис складається за формою згідно з додатком 6 у двох примірниках, один з яких видається уповноваженій особі суб'єкта господарювання під розписку чи надсилається рекомендованим листом із повідомленням.

Оскарження постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів

32. Скарга на постанову про застосування адміністративно-господарських штрафів може бути подана до вищого за підпорядкуванням органу державного контролю.

Скарга на постанову подається протягом 10 днів після її винесення. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин за заявою уповноваженої особи суб'єкта господарювання, щодо якого винесена постанова, строк може бути поновлений керівником органу державного контролю за умови надання заявником документів, що підтверджують наявність поважних причин несвоєчасного подання скарги в установлений строк (тимчасова непрацездатність, засвідчена в установленому порядку, або перебування у відрядженні).

33. Подання в установлений строк скарги зупиняє виконання постанови до розгляду скарги по суті.

34. Під час розгляду скарги на постанову перевіряється законність і обґрунтованість її винесення та у десятиденний строк після надходження скарги приймається одне з таких рішень:

постанова залишається без зміни, а скарга без задоволення;

постанова скасовується і матеріали подаються на повторний розгляд;

змінюється розмір стягнення в межах, передбачених Законом, проте не в бік збільшення.

35. Копія рішення по скарзі на постанову видається у строк до трьох днів під розписку уповноваженій особі суб'єкта господарювання чи надсилається рекомендованим листом із повідомленням.