Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху

gerb
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про невідкладні заходи із забезпечення безпеки дорожнього руху

З метою поліпшення стану безпеки дорожнього руху, зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах України та збереження життя і здоров'я громадян, дотримання учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, створення їм безпечних і комфортних умов

п о с т а н о в л я ю:

1. Визнати за необхідне невідкладно здійснити заходи, спрямовані на зниження рівня аварійності на автомобільних дорогах України, забезпечення безпеки дорожнього руху, вдосконалення законодавчого регулювання питань дорожнього руху та його безпеки, відповідальності за порушення правил дорожнього руху, зокрема, щодо:

 • посилення адміністративної відповідальності учасників дорожнього руху, власників транспортних засобів, службових осіб органів, підприємств, установ, організацій, на які покладено обов'язки із забезпечення безпеки дорожнього руху;
 • створення правового механізму невідворотності стягнення за порушення правил дорожнього руху;
 • підвищення рівня дисципліни водіїв і пішоходів;
 • посилення контролю за виконанням законодавства про дорожній рух;
 • поширення практики застосування технічних засобів контролю за дорожнім рухом та фіксації порушень правил дорожнього руху.

2. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити розроблення проекту Державної цільової програми підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на 2008-2012 роки, в якій передбачити, зокрема, заходи щодо:

 • удосконалення державної системи забезпечення безпеки дорожнього руху;
 • удосконалення системи підготовки водіїв, пішоходів, інших учасників дорожнього руху;
 • дальшого вдосконалення профілактичної роботи у сфері дорожнього руху;
 • підвищення експлуатаційних показників автомобільних доріг і вулиць;
 • удосконалення організації руху транспорту та пішоходів у містах;
 • підвищення безпеки пасажирських перевезень;
 • створення ефективної системи надання екстреної медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах;

2) забезпечити впровадження з 2008 року в загальноосвітніх навчальних закладах комплексної програми вивчення правил безпечної поведінки на вулицях та дорогах;

3) забезпечити створення протягом 2008 року загальнодержавних автоматизованих баз даних про зареєстровані колісні транспортні засоби, видані посвідчення на право керування транспортними засобами, результати державного технічного огляду транспортних засобів, вчинені адміністративні правопорушення правил дорожнього руху та у сфері безпеки дорожнього руху і про суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність у сфері вантажо- та пасажироперевезень, реалізації транспортних засобів, підготовки і перепідготовки водіїв, перевірки технічного стану транспортних засобів під час їх державного технічного огляду, тощо;

4) опрацювати до 1 березня 2008 року питання щодо здійснення реєстрації та обліку транспортних засобів з робочим об'ємом двигуна до 50 куб. см;

5) утворити Державний науково-дослідний центр із проблем безпеки дорожнього руху з метою забезпечення моніторингу та розроблення рекомендацій щодо науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт у цій сфері, сприяння організації підготовки і видання необхідних підручників, посібників, іншої навчально-методичної літератури, в тому числі на електронних носіях;

6) внести до 1 березня 2008 року зміни до Державної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2007 - 2011 роки ( 710-2005-п ), доповнивши її окремим розділом "Будівництво обходів населених пунктів дорогами державного значення" та передбачивши фінансування відповідних заходів;

7) передбачати під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2008 рік та підготовки проектів закону про Державний бюджет України на наступні роки видатки на здійснення заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в необхідному обсязі.

3. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України, Міністерству транспорту та зв'язку України створити до 1 квітня 2008 року систему підготовки і перепідготовки медичних працівників, рятувальників та працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з експлуатацією автомобільного транспорту, щодо надання екстреної медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах.

4. Державній службі автомобільних доріг України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству транспорту та зв'язку України, Міністерству України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державному комітету телебачення та радіомовлення України у двомісячний строк:

 • розробити систему здійснення оперативного інформування учасників дорожнього руху про небезпечні умови руху та погіршення стану безпеки дорожнього руху у зв'язку зі складними погодними умовами;
 • забезпечити обладнання автомобільних доріг засобами екстреного виклику медичної допомоги.

5. Міністерству транспорту та зв'язку України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству охорони здоров'я України внести до 1 березня 2008 року зміни до нормативно-правових актів щодо організації проведення медичних оглядів, інструктажів та стажування водіїв автобусів, створення для них необхідних умов праці і відпочинку, проведення перевірок технічного стану автобусів перед виїздом на лінію, зберігання їх у спеціальних приміщеннях чи на майданчиках, що охороняються, тощо.

6. Міністерству транспорту та зв'язку України, Міністерству внутрішніх справ України, Державній службі автомобільних доріг України з метою реалізації заходів, спрямованих на зниження рівня аварійності:

 • здійснити до 20 грудня 2007 року обстеження стану утримання та облаштування аварійно небезпечних ділянок автомобільних доріг державного значення;
 • ужити додаткових заходів щодо вдосконалення державного контролю за виконанням пасажирськими перевізниками вимог законодавства про автомобільний транспорт та у сфері безпеки дорожнього руху.

7. Міністерству внутрішніх справ України, Державному комітету телебачення та радіомовлення України забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації питань безпеки дорожнього руху та дотримання учасниками дорожнього руху правил, норм і стандартів у цій сфері.

8. Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству внутрішніх справ України закріпити за закладами охорони здоров'я відповідні ділянки доріг та сприяти матеріально-технічному оснащенню цих закладів для забезпечення надання медичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах відповідно до медико-технологічних стандартів (протоколів) надання екстреної медичної допомоги.

9. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству транспорту та зв'язку України, Міністерству промислової політики України, Державному комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики затвердити єдиний порядок та вимоги щодо переобладнання транспортних засобів відповідно до норм і стандартів з безпеки дорожнього руху.

10. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Державній службі автомобільних доріг України здійснити заходи щодо:

 • приведення рівня освітленості вулиць і доріг у населених пунктах у відповідність із нормативними вимогами;
 • перевірки відповідності розміщення рекламних засобів, розташованих у межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг, червоних ліній міських вулиць і доріг, нормам і стандартам з безпеки дорожнього руху.

11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:

1) передбачати при складанні проектів місцевих бюджетів видатки на здійснення комплексу робіт, спрямованих на вдосконалення дорожніх умов на вулицях і дорогах міст та інших населених пунктів, що є комунальною власністю, фінансування заходів і робіт з установлення, заміни та експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху, а також освітлення вулиць і
доріг;

2) здійснювати заходи з формування негативної громадської думки про громадян, які порушують правила дорожнього руху та завдають шкоди складовим елементам доріг та вулиць;

3) передбачати під час планування територій населених пунктів земельні ділянки для облаштування майданчиків для паркування транспортних засобів.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ, 20 листопада 2007 року

N 1121/2007
Офіційне Інтернет-представництво Президента України