Про заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні

Президент України; Указ вiд 12.11.2004 № 1398/2004

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи щодо забезпечення безпеки

дорожнього руху в Україні

З метою усунення серйозних недоліків у справі забезпечення безпеки дорожнього руху, виявлених Координаційним комітетом по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України, посилення відповідальності учасників дорожнього руху за додержання правил, норм і стандартів, удосконалення законодавства у сфері безпеки дорожнього руху

п о с т а н о в л я ю:

1. Визнати роботу Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України невідповідною покладеним на неї завданням із забезпечення безпеки дорожнього руху.

Звернути увагу Міністра внутрішніх справ України М. Білоконя на недостатній контроль за діяльністю Державної автомобільної інспекції.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк:

а) утворити при Міністерстві юстиції України робочу групу з представників заінтересованих міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та наукових установ для розроблення концепції загальнодержавної системи управління безпекою дорожнього руху та проектів законів, інших нормативних актів, норм, правил і стандартів щодо:

створення єдиної загальнодержавної системи навчання населення правилам дорожнього руху та навчання водіїв;

посилення адміністративної відповідальності учасників дорожнього руху, власників транспортних засобів, службових осіб органів, підприємств, установ, організацій, на які покладено

обов'язки щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, створення правового механізму невідворотності стягнення за порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху;

створення загальнодержавних автоматизованих баз даних про видані посвідчення на право керування транспортними засобами, зареєстровані дорожні транспортні засоби, порушення правил, норм і стандартів у сфері безпеки дорожнього руху;

розроблення програми заходів із зменшення шкідливого впливу дорожнього руху на довкілля і людину;

впровадження економічних та етичних стимулів додержання правил, норм, стандартів у сфері безпеки дорожнього руху;

узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами щодо конструювання, допуску до використання, експлуатації та утилізації транспортних засобів;

запровадження європейських стандартів з організації контролю технічного стану транспортних засобів, їх переобладнання та реєстрації;

створення національної системи надання невідкладної медичної допомоги потерпілим внаслідок дорожньо-транспортних пригод;

забезпечення належного рівня фінансування заходів безпеки дорожнього руху;

розмежування компетенції державних органів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, автомобільних пасажирських та вантажних перевезень;

запобігання, виявлення і припинення корупції та зловживань працівників Державної автомобільної інспекції, інших органів державної влади під час здійснення покладених на них функцій у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Пріоритетними напрямами роботи робочої групи визначити кодифікацію норм, що стосуються дорожнього руху, в Кодексі законів України про дорожній рух та вивчення питання щодо доцільності реорганізації Державної автомобільної інспекції та інших державних органів, на яких покладено контроль за додержанням правил, норм і стандартів у сфері дорожнього руху;

б) внести з метою посилення контролю та відповідальності підприємств-перевізників за технічний стан власних транспортних засобів і проведення медичного огляду та додержання водіями режиму роботи відповідні зміни до Порядку здійснення державного контролю на автомобільному транспорті загального користування( 143-2003-п ) та Переліку документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності ( 756-2001-п ).

3. Міністрові внутрішніх справ України в місячний строк:

а) скасувати незаконні накази, розпорядження, інструкції та вказівки, які регламентують діяльність Державної автомобільної інспекції;

б) провести засідання колегії Міністерства, на якому обговорити і затвердити заходи організаційного характеру щодо усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють, кардинального посилення рівня кадрової роботи, відповідності працівників займаним посадам;

в) розробити разом із Державною митною службою України, Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Службою безпеки України додаткові заходи щодо посилення боротьби з контрабандним ввезенням в Україну транспортних засобів;

г) вивчити разом з Головним управлінням державної служби України, заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади стан надання органами Державної автомобільної інспекції платних послуг населенню, звернувши особливу увагу на їх законність і обґрунтованість. За результатами розробити та запровадити єдину систему видів цих послуг, ціноутворення та використання доходів, ужити організаційних заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють корупційним проявам.

4. Головному контрольно-ревізійному управлінню України організувати невідкладне проведення ревізій господарської діяльності Державної автомобільної інспекції та її місцевих підрозділів, перевірок фактів нецільового використання ними коштів, порушень вимог законодавства під час здійснення господарської діяльності та надання платних послуг населенню.

5. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України провести перевірки виявлених порушень закону та вжити суворих заходів реагування.

6. Контроль за виконанням цього Указу покласти на Голову Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 12 листопада 2004 року

N 1398/2004