Продукція та послуги

Київська міжрегіональна філія пропонує наступні послуги:

 

- Організація та проведення інформаційно—тематичних семінарів для медичних працівників методам передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів згідно затверджених програм МОЗ України.

 

- Організація та проведення підготовки немедичних працівників навичкам надання домедичної допомоги, згідно затверджених програм МОЗ України.

 

- Організація та проведення профілактичних медичних оглядів кандидатів у водіїв та водії транспортних засобів.

 

- Організація забезпечення закладів охорони здоров’я бланками первинної медичної облікової документації:

- медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом ф. №   083/о

- наркологічний сертифікат ф. № 140/о

- медична довідка психіатра ф. № 122-2/о

- особиста медична книжка ф. № 1-ОМК

- медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи   ф. №127/о

 

- Організація забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними засобами, передбаченими Табелем оснащення постійного спеціального приміщення, для проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів згідно наказу № 65/80 від 31.01.13 МОЗ України, в тому числі алкотестери.

 

- Надання спектру послуг в транспортній та медичній сфері.

Додаткова інформація: - за адресою: вул. Грушевського, 7 м. Київ, 0160, тел. (044) 466-43-46, (067) 466-43-33;  - на розділі сайту «Навчання»

БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ НИЖЧЕ ВИКЛАДЕНЕ.

У ВІДНОШЕННІ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ЦЬОГО САЙТУ ДІЮТЬ ВИКЛАДЕНІ ДАЛІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА НАША ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

Цей веб-сайт (надалі Сайт) належить Державному підприємству "Державнe Підприємство Українського Науково-Дослідницького Інституту Медицини Транспорту Міністерства Охорони Здоров’я України", та/або одного із його представництв чи дочірніх підприєемств в Україні (позначених загальним терміном "ПІДПРИЄМСТВО"). Ці умови надання послуг (надалі Умови надання послуг або Умови) визначають та регламентують використання вами або будь-якою особою вашого Облікового запису користувача, а також цього Сайту та Послуг (обумовлених нижче). Факт використання вами цього Сайту та/або будь-якої із доступних на ньому Послуг означає вашу згоду керуватися цими Умовами надання Послуг та Політикою конфіденційності ПІДПРИЄМСТВА (надалі Політика конфіденційності), посилання на яку вміщується в цьому документі.

У рамках цих Умов використовуються наступні терміни:

 • Послуга(и) - це будь-яка або усі послуги, доступні або такі, що надаються на Сайті, незалежно від  того, надаються або не надаються такі послуги з допомогою інших засобів або носіїв, наприклад за допомогою програмного забезпечення або бездротових пристроїв;
 • Сайт - це цей сайт;
 • Вміст сайту " - будь-який або усі аудіо- та/або візуальні чи друковані (текстові), графічні елементи цього Сайту, доступні у явній формі для сприяння людиною, створені або що належать ПІДПРИЄМСТВУ або третім сторонам, включаючи, окрім всього іншого, будь-який текст, графіку, зображення, іллюстрації, фотографії, анімацію, відео-, аудіо- або аудіовізуальні твори (в тому числі, наприклад, уривки, эпізоди або анонси фільмів), навчальні відеоролики, ескізи, логотипи, інформація та інший зміст, доступний на Сайті;
 • Код сайту - будь-який або усі базові елементи Сайту, включаючи, між шншим, віхідний код, сценарії, об'єктний код, програмне забезпечення, комп'ютерні програми, файли документів та інші набори заяв і інструкцій, що зберігаються в базі Сайту;
 • Обліковий запис користувача - будь-який обліковий запис, створений вами в процесі реєстрації та призначений для доступу до визначених Послуг або користування ними.

ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО САЙТУ

ПІДПРИЄМСТВО надає вам невиключні, не підлягаючі передаванню іншим особам, обмежені права та ліцензію на доступ, використання та часте відображення самого Сайту і Змісту сайту, визначення якого надано вищє, виключно в особистих та службових цілях і на одному (1) комп'ютері, з якого встановлено Інтернет-з'єднання з Сайтом, при умові повного дотримання цих Умов. Вам дозволено кэшувати сторінки Сайту виключно з метою підвищення швидкості і ефективності доступа до Сайту. Копіювання і використання будь-яких компонентів Сайту будь-якими іншими способами є незаконним і спричиняє порушення цих Уумов і авторських прав. Ви не повинні вмішуватися або намагатися вмішуватися в роботу Сайту будь-якими способами і за допомогою будь-яких пристроїв, включаючи, між іншим, спам, злом (хакерство), вигрузку комп'ютерних вірусів або "бомб" повільної дії, а також будь-яких інших засобів, загальним чином заборонених тими чи іншими положеннями цих Умов або законом.

ЗМІНИ САЙТУ ТА/АБО УМОВ НАДАННЯ ПОСЛУГ

ПІДПРИЄМСТВО залишає за собою право у будь-який час, та за власним міркуванням, частково або повністю змінювати, модифікувати, доповнювати або видаляти будь-які елементи Сайту, Змісту сайту, Умов та/або Політики конфіденційності. Зміни Умов і Політики конфіденційності вступають в силу з моменту їх опублікування. Ви погоджуєтесь періодично просматрювати зміст Умов і Політики конфіденційності і знайомитися з будь-якими їх змінами. Факт використання вами цього Сайту після публікації змін в змісті Умов та/або Політики конфіденційності  буде вважатися як прийняте вами цих змін і ваша згода керуватися ними.

ЗМІНА ВЛАСНИКА САЙТУ

Буде вважатися, що ви даєте свою згоду висвітлення наступному (новому) власнику (за виключенням третьої особи, якщо не вказано інше новім власником додатково та з вашої згоди) або оператору Сайту будь-якої інформації про вас, яка зберігається в базі даних ПІДПРИЄМСТВА (яку ви добровільно чи за умови виконання службових обов'язків працюючи на ПІДПРИЄМСТВІ, та власноручно внесли при реєстрації чи використання послуг в базу даних сайту), і використання ним такої інформації в тому обсязі, в якому ПІДПРИЄМСТВО передає свої права та обо'вязки у відношенні такої інформації у випадку злиття, поглинання чи підпорядкуванню (продажу) шншому власнику або оператору усієї чи більшої частки активів ПІДПРИЄМСТВА або усієї чи більшої частки активів, які мають відношення до цього конкретного Сайту. У випадку такого злиття, поглинання чи іншого підпорядкування (продажу) факт продовження використання вами Сайту означає вашу згоду керуватися Умовами надання послуг та Політикою конфіденційності наступного власника або оператора Сайту.

ВОЛОДІННЯ  ТОВАРНИМИ ЗНАКАМИ, АВТОРСЬКИМИ ПРАВАМИ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ ВЛАСНІСТЮ

Сайт, Зміст сайту, Код сайту та усі авторські права, товарні знаки, знаки обслуговування, торгові марки і усі інші об'єкти інтеллектуальної власності і майнові права що росповсюджуються на них є власністю ПІДПРИЄМСТВА, належать ПІДПРИЄМСТВУ та/або її ліцензіарам і постачальникам змісту та захищені дійсними національними і міжднародніми законами про охорону авторських прав. Якщо інше прямо не дозволено ПІДПРИЄМТВОМ в письмовій формі, вам забороняється виконувати наступні операції (кожна з якої виражає собою факт Несанкціонованого використання) по відношенню до Сайту, Змісту сайта и Коду сайта: копіювати, виконувати графічні копії, відтворювати, виконувати, передавати, продавати, надавати ліцензію, модифікуватиь, манипулювати, використовувати для створення попутних творів, перевидавати, вигружати, редагувати, публіикувати, переносити, публічно демонструвати, витягувати фрагменти, створювати посилання, розповсюджувати або використовувати Сайт, Зміст сайту і Код сайту - повністю чи частково - будь-якими іньшими засобами на будь-яких інших сайтах, в інших комп'ютерних середовищах або на будь-яких інших носіях, які відомі на цей час або будуть розроблені в майбутньому.

Будь-який факт Несанкціонованого використання є порушенням авторських прав та інших прав власності ПІДПРИЄМСТВА та/або його ліцензиарів і постачальників змісту, а також порушенням цих Умов. Результатом будь-якого порушення законів про охорону авторських прав можуть стати суворі громадянсько-правові санкції або кримінальні покарання.

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПІДПРИЄМСТВО може періодично та на свій розсуд надавати користувачам програмне забезпечення, яке буде доступно для використання або завантаження з Сайту. У випадку використання або завантаження такого програмного забезпечення з Сайту це програмне забезпечення, включаючи усі вмонтовані в нього або генеруємі ним файли і зображення, а також додані до нього данні (зазначені загальним теміном Програмне забезпечення), надаютьсявам ПІДПРИЄМСТВОМ або ухваленим ПІДПРИЄМСТВОМ стороннім постачальником програмного забезпечення (надалі Сторонній постачальник) за ліцензією. ПІДПРИЄМСТВО не передає вам правовий титул на Програмне забезпечення. Вы є власником носія, на якому Програмне забезпечення записане, але ПІДПРИЄМСТВО та/або Сторонній постачальник зберігають за собою повний і абсолютний правовий титул на відповідне Програмне забезпечення і що відносяться до нього права інтелектуальної власності. Вам не дозволено розповсюджувати, продавати, декомпілювати, виконувати інженерний аналіз, дизассемблювати або будь-якими іншими способами змінювати Програмне забезпечення у вигляд, доступний для сприяння людиною.

РОЗТАШУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ НА САЙТІ

ПІДПРИЄМСТВО цінує погляди своїх користувачів та відвідувачів і буде вдячне вашим коментарям по послугам і матеріалам ПІДПРИЄМСТВА, включаючи цей Сайт. Шкода, але ми не можемо отримувати і розглядати творчі ідеї (включаючи розповіді, персонажі, сценарії, оригінальні твори мистецтва та інше), пропозиції чи матеріали, крім тих, що ПІДПРИЄМСТВО спеціально запитує самостійно (див. нижче). Поважаючи ваш погляд, ми при цьому просимо вас бути конкретними у своїх коментарях, щодо матеріалів і послуг, та не надсилати (разміщувати на сторінках сайту)  нам ніяких творчих ідей, пропозицій і материалів. Така політика має мету не допустити ніяких непорозумінь у майбутньому, якщо проекти, розроблені спеціалістами ПІДПРИЄМСТВА або його дочірніх компаній чи представництв, раптом нагадають будь-кому власні творчі праці.

Якщо за нашим запитом ви відправите чи опублікуєте (наприклад, на форумі чи в рамках конкурса, опитування) будь-який конкретний матеріал або, незважаючи на наше прохання не надсилати нам ніяких творчих ідей, пропозицій та інших материалів (зазначених загальним терміном Надані матеріали), ви зробите це, то такі Надані матеріали будуть вважатися і назавжди залишуться виключною власністю ПІДПРИЄМСТВА. У відношенні будь-якого з таких Наданих материалів ПІДПРИЄМСТВО не буде пов'язане зобов'язанням забезпечення конфіденційності і не буде нести будь-якої відповідальності у випадку використання або розголосу таких Наданих материалів. Не обмежуючи вищевикладеного, ПІДПРИЄМСТВО необмежено за часом та територією буде власником виключного авторського права та усіма відомими на наступний час або спроможним з'явитися у майбутньому правом будь-якого типу та роду на Надані матеріали. Крім того, ПІДПРИЄМСТВО буде мати право використовувати, відтворювати, модифікувати, адаптувати, публікувати, перекладати, надавати за ліцензією, використовувати для створення похідних робіт і ролзповсюджувати такі матеріали чи вмонтовувати такі Надані матеріали у будь-якій формі, на будь-які носії і в будь-які технології, відомі зараз чи спроможні з'явитися у майбутньому, будь-де, з будь-якою - комерційною чи іншою - метою і без сплати винагороди особам, від яких такі Надані матеріали були отримані. Крім того, ви гарантуєте, що ваші Надані матеріали не порушують так мовити моральних або інших подібних або аналогічніх їм прав будь-яких осіб у рамках діючого законодавства будь-яких країн або регіонів світу.

Ви погоджуєтеся забезпечити ПІДПРИЄМСТВУ компенсацію збитків у будь-яких позовів, збитків, втрат і судових розглядів, які можуть виникнути у випадку надання вами материалів або порушення вами положень цих Умов. ПІДПРИЄМСТВО не може і не буде розглядати усі Надані матеріали і не несе відповідальності за їх зміст і суть. Але, ПІДПРИЄМСТВО зберігає за собою право видаляти, переміщувати або редагувати Надані матеріали, що мають, на її власну думку, образливий, наклепницький, непристойний характер, що порушують закони про авторське право і товарні знаки, порушують права яких-небудь осіб на конфіденційність або публічність, а також неприйнятні по яких би то не було іншим причинам.

Для отримання додаткової інформації, що стосується Наданих матеріалів, див. розділ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ ПОСЛУГ нижче.

ПОСЛУГИ ПІДПРИЄМСТВА І ПРАВИЛА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Для забезпечення зручності відвідувачам сайту ПІДПРИЄМСТВО може періодично і за власним розсудом надавати їм одну або декілька Послуг, таких як чати, форуми, функції електронної пошти, служба обміну миттєвими повідомленнями, голосова пошта, файлові групи, опити, анкети і т.д. Такі Послуги надаються ПІДПРИЄМСТВОМ вам і іншим особам відповідно до Умов, Вказівок, приведених нижче, Політики конфіденційності і інших правил (що позначаються загальним терміном Правила), які можуть періодично публікуватися ПІДПРИЄМСТВОМ. В даний час ПІДПРИЄМСТВО надає Послуги безкоштовно тим користувачам, які погодилися керуватися цими Правилами. ПІДПРИЄМСТВО залишає за собою право у будь-який час змінити характер цих взаємин.

РЕЄСТРАЦІЯ І УХВАЛЕННЯ УМОВ

Зважаючи на ваш намір користуватися Послугами, ви погоджуєтеся:

  • виконувати Правила,
  • надавати точну, повну і правдиву інформацію про себе, якщо вона буде потрібна для заповнення реєстраційної форми якої-небудь Послуги (далі Реєстраційна інформація) і створення вашого Облікового запису користувача, а також
  • стежити за своєю Реєстраційною інформацією і оновлювати її в міру необхідності. Облікові записи користувачів, що порушили Правила або що надали неточну, помилкову або застарілу Реєстраційну інформацію, можуть - по одноосібному рішенню ПІДПРИЄМСТВА - бути заблоковані або видалені, а доступ такому користувачеві до поточної або майбутнім Послугам може бути заборонений
Ви самі будете відповідальні за створення і забезпечення конфіденційності імені користувача і пароля для вашого Облікового запису користувача. Рекомендуємо вам не указувати як ім'я користувача справжні імена - ні своє, ні інших людей  - ім'я користувача  це є псевдонім. Для того щоб вказати справжнє ім'я, для цього існують інші поля реєстрації. Радимо вам також запам'ятати свій пароль або зберігати його в безпечному місці (окремо від інших даних Облікового запису користувача), оскільки розголошування пароля іншим людям може стати причиною несанкціонованого доступу до вашого Облікового запису користувача і відповідної інформації. Ви погоджуєтеся:
 • негайно повідомити ПІДПРИЄМСТВО про всі випадки несанкціонованого використання вашого Облікового запису користувача і
 • належним чином завершувати роботу зі всіма Послугами після закінчення сеансу їх використання. ПІДПРИЄМСТВО не нестиме відповідальності за втрату або пошкодження даних унаслідок використання вами Облікового запису користувача, Сайту або якої-небудь Послуги або невиконання вами цих вимог.

ВКАЗІВКИ ПО ВИКОРИСТАННЮ ПОСЛУГ

Ви несете повну відповідальність за всі операції, здійснювані вами та/або іншими користувачами ваше Обліковому запису користувача, включаючи передачу, публікацію або надання іншими способами тексту, файлів, посилань, програмного забезпечення, фотографій, відео, звуків, музики або іншої інформації або матеріалів (далі Опублікований вміст) в якій би то не було розділ Послуг. Нижче перераховані деякі (не всі) приклади порушень, які можуть привести до блокування або видалення ПІДПРИЄМСТВОМ вашого Облікового запису користувача та/або відмови в доступі до Послуг ПІДПРИЄМСТВА. Користуючись Послугами ПІДПРИЄМСТВА, ви погоджуєтеся не здійснювати наступних дій.

 • Заподіювати неспокій, загрожувати, заважати або заподіювати страждання або незручності іншим учасникам, користувачам Послуг або іншим фізичним або юридичним особам.
 • Передавати у зв'язку з використанням тієї або іншої Послуги який-небудь Опублікований вміст, який, на думку ПІДПРИЄМСТВА, носить деструктивний, незаконний, шкідливий, загрозливий, образливий, дратівливий, наклепницький, грубий, непристойний, ненависницький, такий, що розпалює расову або етнічну неприязнь або неприпустимий з інших причин характер.
 • Прокручувати екрани чатів швидше, ніж інші користувачі можуть вводити дані в них, або здійснювати інші подібні дії, що надають руйнуючу дію.
 • Виступати в рамках тієї або іншої Послуги від імені інших людей, включаючи, окрім всіх інших, офіційних осіб або представників ПІДПРИЄМСТВА, керівників, ведучих або модераторів (арбітрів) чатів або форумів.
 • Переривати нормальний розвиток діалогу в чаті або діяти іншим аналогічним способом, що заважає іншим учасникам.
 • Публікувати або передавати які-небудь незапитані рекламні, пропагандистські матеріали або застосовувати інші форми нав'язування в рамках Послуг.
 • Навмисно або ненавмисно порушувати при використанні Послуг або доступі до них місцеві, регіональні, національні або міжнародні закони, що діють, включаючи, крім усього іншого, будь-які правила, що мають силу закону.
 • Вторгатися в приватне життя або порушувати особисті права або права власності яких би то не було фізичних або юридичних осіб.
 • Порушувати права інтелектуальної власності або інші аналогічні права, включаючи, крім усього іншого, авторські права і права на товарні знаки, яких би то не було фізичних або юридичних осіб.

Ви розумієте, що будь-який вміст, який ви вивантажуєте і/або публікуєте на Сайті або в рамках якої-небудь Послуги, отримує статус Наданого матеріалу в тому значенні, яке визначене цими Умовами.

ПОВ'ЯЗАНІ САЙТИ

Сайти ПІДПРИЄМСТВА можуть містити фрейми та/або посилання (або рекламні матеріали) на веб-сайти, що не належать ПІДПРИЄМСТВУ. Інші сайти також можуть містити згадки, рекламні матеріали і посилання на сайт ПІДПРИЄМСТВА. ПІДПРИЄМСТВО не надає фінансову або іншу підтримку іншим веб-сайтам, не несе відповідальності за вміст таких сайтів. ПІДПРИЄМСТВО категорично відмовляється від будь-яких заяв або тверджень, зроблених на веб-сайтах, що не належать йому, і не приймає на себе ніяких зобов'язань, пов'язаних з використанням вами таких сайтів, доступного на них вмісту і рекламних матеріалів.

АНУЛЮВАННЯ

Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що ПІДПРИЄМСТВО може на свій розсуд, у будь-який час і без вказівки причини анулювати ваш пароль, Обліковий запис користувача або право на використання будь-яких Послуг, а також знищити і видалити будь-які Надані матеріали, прислані або опубліковані вами на Сайті або в рамках будь-якої Послуги ПІДПРИЄМСТВА. ПІДПРИЄМСТВО може також на свій розсуд, у будь-який час і без вказівки причини припинити роботу Сайту або Послуг або заборонити або обмежити допуск до них будь-яких користувачів. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що ПІДПРИЄМСТВО може зробити будь-які такі дії до, після і без напряму вам відповідного повідомлення. Якщо ПІДПРИЄМСТВО зробить будь-яку з таких дій, воно може на свій розсуд негайно заблокувати та/або видалити будь-яку або всю інформацію про вас і про ваш Обліковий запис користувача, включаючи вашу Реєстраційну інформацію і Надані матеріали.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

САЙТ, ВМІСТ САЙТУ, КОД САЙТУ, ПОСЛУГИ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ЯКЩО ЦЕ ЗАСТОСОВНО) НАДАЮТЬСЯ НА УМОВАХ Як є, Зі ВСІМА НЕДОЛІКАМИ І В ПОТОЧНОМУ СТАНІ, БЕЗ ГАРАНТІЙ ЯКОГО Б ТО не БУЛО РОДУ - ПРЯМИХ АБО ВВАЖАЮЧИХ. У МАКСИМАЛЬНОМУ СТУПЕНІ, ДОПУСТИМОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, ПІДПРИЄМСТВО ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД НАДАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯК ПРЯМИХ, Так і ВВАЖАЄМИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, Крім усього іншого, ВВАЖАЄМІ ГАРАНТІЇ І УМОВИ ПРИДАТНОСТІ До РОЗПОВСЮДЖЕННЯ І ВІДПОВІДНОСТІ КОНКРЕТНОМУ ПРИЗНАЧЕННЮ, КВАЛІФІКОВАНОГО ВИКОНАННЯ, ПРАВОВОГО ТИТУЛУ І НЕПОРУШЕННЯ ЧИЇХ-НЕБУДЬ ПРАВ. ПІДПРИЄМСТВО НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ДОСТУПНІСТЬ І РОБОТА ВСІХ ФУНКЦІЙ САЙТУ, ВМІСТУ САЙТУ, КОДУ САЙТУ, ПОСЛУГ АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДЕ ПОСТІЙНОЮ І БЕЗПОМИЛКОВОЮ, ЩО ДЕФЕКТИ УСУВАТИМУТЬСЯ АБО ЩО ДАНИЙ САЙТ, ВМІСТ САЙТУ, КОД САЙТУ, СЕРВЕР, що ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЇХ ДОСТУПНІСТЬ, АБО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДЕ ВІЛЬНЕ ВІД ВІРУСІВ І ІНШИХ ШКІДЛИВИХ КОМПОНЕНТІВ, ЩО САЙТ, ВМІСТ САЙТУ, КОД САЙТУ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АБО СЕРВЕР НЕ ПОРУШУВАТИМУТЬ ЯКІ-НЕБУДЬ ПАТЕНТИ АБО ІНШІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯКИХ-НЕБУДЬ ОСІБ. ПІДПРИЄМСТВО НЕ ГАРАНТУЄ І НЕ РОБИТЬ НІЯКИХ ЗАЯВ ЩОДО ПРАВИЛЬНОСТІ, ТОЧНОСТІ І НАДІЙНОСТІ РОБОТИ АБО РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ, ВМІСТУ САЙТУ, КОДУ САЙТУ, ПОСЛУГ АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. САМЕ ВИ (А НЕ ПІДПРИЄМСТВО) ПРИЙМАЄТЕ НА СЕБЕ ВСІ РИЗИКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЯКІСТЮ І ПОКАЗНИКАМИ РОБОТИ САЙТУ, ВМІСТУ САЙТУ, КОДУ САЙТУ, ПОСЛУГ І ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, А також ВСІ НЕОБХІДНІ ВИТРАТИ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ, РЕМОНТУ АБО ВИПРАВЛЕННЮ МОЖЛИВИХ ДЕФЕКТІВ. ЗАКОНИ, що ДІЮТЬ, МОЖУТЬ НЕ ДОПУСКАТИ ВИКЛЮЧЕННЯ ВВАЖАЄМИХ ГАРАНТІЙ, ТОМУ ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ ВИКЛЮЧЕННЯ До ВАС МОЖЕ НЕ ВІДНОСИТИСЯ.

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

НІ за яких обставин, У тому числі і В результаті ХАЛАТНОСТІ, ПІДПРИЄМСТВО НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У разі ПОБІЧНИХ, РЕАЛЬНИХ, ШТРАФНИХ АБО НЕПРЯМИХ ЗБИТКІВ, що ВИНИКЛИ УНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ, ВМІСТУ САЙТУ, КОДУ САЙТУ АБО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, Навіть якщо ПІДПРИЄМСТВО БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО Про МОЖЛИВІСТЬ ВИНИКНЕННЯ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ХОЧА ПІДПРИЄМСТВО І ПРИЙМАЄ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ МОЖЛИВИМ ПОШКОДЖЕННЯМ В СИСТЕМАХ ЗАХИСТУ, НІ ОДИН ВЕБ-САЙТ І НІ ОДНЕ ІНТЕРНЕТ-З'ЄДНАННЯ НЕ Є ПОВНІСТЮ ЗАХИЩЕНИМ. У зв'язку з цим ПІДПРИЄМСТВО НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У разі ПОБІЧНИХ, РЕАЛЬНИХ, ШТРАФНИХ АБО НЕПРЯМИХ ЗБИТКІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ УНАСЛІДОК НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ, ЗЛОМУ, ВТРАТИ ДАНИХ АБО ІНШИХ ПОТЕНЦІЙНИХ ПОШКОДЖЕНЬ. ЗАКОНИ, що ДІЮТЬ, МОЖУТЬ НЕ ДОПУСКАТИ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У разі ШТРАФНИХ, ПОБІЧНИХ АБО НЕПРЯМИХ ЗБИТКІВ, ТОМУ ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ ОБМЕЖЕННЯ АБО ВИКЛЮЧЕННЯ До ВАС МОЖЕ НЕ ВІДНОСИТИСЯ.

НІ за яких обставин ЗАГАЛЬНА СУМА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА ПО ВСІХ ЗБИТКАХ, ВТРАТАХ І СУДОВИХ РОЗГЛЯДАХ, ЯКІ МОЖУТЬ МАТИ МІСЦЕ Через ДІЮ КОНТРАКТУ, ЦИВІЛЬНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ВКЛЮЧАЮЧИ, Крім усього іншого, ХАЛАТНІСТЬ) АБО ІНШІ УМОВИ, НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ СУМИ, СПЛАЧЕНІЙ ВАМИ ПІДПРИЄМСТВУ (ЯКЩО ТАКА БУЛА СПЛАЧЕНА) ЗА ДОСТУП До ДАНОГО САЙТУ.

ВИКОНАННЯ ЗАКОНІВ

Ви погоджуєтеся виконувати всі закони, що діють, правила і положення, що мають відношення до ваших дій, пов'язаних із цими Умовами, щоб гарантувати, що Вміст сайту, Код сайту і Програмне забезпечення не експортуватимуться з порушенням законів України.