Домедична підготовка

Київська міжрегіональна філія ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України в межах компетенції та керуючись законодавством України, зокрема, Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законом України «Про охорону праці», Законом України «Про дорожній рух», Законом України «Про автомобільний транспорт», Законом України «Про екстрену медичну допомогу», постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2012 року № 1115 «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу», постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року №1001 «Про затвердження ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 червня 2014 року  №398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах» проводить підготовку з домедичної допомоги для осіб, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні вміти надавати домедичну допомогу.

Відповідно до підпункту 4) п. 1 ст. 1 Закону України «Про екстрену медичну допомогу», домедична допомога – невідкладні дії та організаційні заходи, спрямовані на порятунок та збереження життя людини у невідкладному стані, мінімізацію наслідків впливу такого стану на її здоров’я, що здійснюються на місці події особами, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування, збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, та відповідно до закону зобов’язані здійснювати такі дії та заходи.

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ (8 год)

Програма підготовки розрахована на немедичних працівників, професійна діяльність яких не передбачає ризику отримання травматичних пошкоджень, отруєнь: офісні працівники, працівники сфери послуг, викладачі та інше; а також немедичних працівників, професійні обов'язки яких пов'язані з наданням домедичної допомоги (зокрема водії транспортних засобів), відповідно до наказу МОЗ України від 29.03.2017 №346.

Програма відповідає стандартам, передбаченим вимогами міжнародної програми BLS (basic life support) - основи підтримки життя (базисна допомога): практичні прийоми надання екстреної медичної допомоги при порушеннях або зупинці дихання, серцево-судинних розладах.

Програма передбачає теоретичну та практичну підготовку.

Програма теоретичного курсу охоплює: поняття про невідкладний стан людини, визначення ознак зупинки серця, порушення дихання, правила дотримання власної безпеки, виклику бригади швидкої медичної допомоги та рятувальників, порядок надання домедичної допомоги при зупинці серця та порушенні дихання.

Завданням практичних занять є освоєння і закріплення знань, отриманих на теоретичному курсі, оволодіння практичними навичками проведення серцево-легеневої реанімації дорослим, відновлення прохідності дихальних шляхів, вміння користуватися засобами, що входять до аптечок, а також автоматичним зовнішнім дефібрилятором.

Обсяг отриманих знань після завершення програми :

1) правила огляду місця події; правила дотримання власної безпеки при наданні домедичної допомоги;

2) методи оцінки ознак життя у постраждалих з раптовою зупинкою серця;

3) правила виклику екстреної медичної допомоги, правила спілкування з диспетчером;

4) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дорослих;

5) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації у дітей;

6) алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації з використанням автоматичного зовнішнього дефібрилятора;

7) ознаки обструкції верхніх дихальних шляхів у постраждалих різних вікових груп;

8) алгоритм відновлення прохідності дихальних шляхів у постраждалих різних вікових груп;

9) ознаки гострого інфаркту міокарда та інсульту, принципи надання допомоги.

 

Курс домедичної підготовки також може включати індивідуальні програми, розроблені з урахуванням специфіки діяльності та умов праці замовника. Індивідуальні програми розробляються з використанням алгоритмів базової підтримки життя та порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах, визначених наказом МОЗ України від 16.06.2014 № 398

Навчальна година складає 60 хвилин. Заняття проводяться у групах не більше 10 осіб.

Щоб отримати посвідчення про проходження курсу навчання, після завершення теоретичної частини курсу слухач повинен обов’язково пройти теоретичний тест, а після закінчення практичної частини – успішно скласти практичний екзамен.

По завершенню підготовки слухачі отримують Посвідчення, дані про які вносяться до електронної бази даних. Також незалежно від специфіки діяльності слухачі отримують друковану ілюстровану Пам'ятку-розкладку з надання домедичної допомоги формату А6, яку зручно носити із собою, або додати до автомобільної аптечки, якщо Ви водій.

Курси проводять сертифіковані тренери, які мають великий практичний досвід роботи.

Підготовка здійснюється на умовах договору як для працівників організацій (незалежно від форми власності), так і груп фізичних осіб. Для заключення договору залиште заявку або ж зверніться за телефонами, які вказані нижче.

 

Заявка для юридичних осіб Заявка для фізичних осіб


 

Перелік документів для заключення договору

Підприємствам:

 1.  Лист про направлення слухача (ів) на курс з домедичної допомоги за підписом керівника;
 2. Свідоцтво ПДВ або Свідоцтво про сплату єдиного податку (копія);
 3. Витяг (виписка) з державного реєстру;
 4. Фотокартка 3*4 слухача (ів);
 5. Копія платіжного доручення про сплату відповідно до умов Договору та наданого рахунку;
 6. Копію водійського посвідчення (за наявності).

Фізичним особам

 1. Заява.
 2. Копія паспорта.
 3. Фотокартка 3*4 слухача.
 4. Копію водійського посвідчення (за наявності).
 5. Копія квитанції про сплату.

З питань укладення договору  та за детальною інформацією звертатися за телефонами: (044) 466-67-89, (067) 466-67-89, (093) 961-96-62.