Запитання – відповідь

Підвищення кваліфікації медпрацівників, що проводять щозмінні перед- та післярейсові огляди водіїв: чому це важливо?

Щозмінні передрейсові та післярейсові огляди водіїв є важливими з точки зору допуску водіїв на лінію, оцінки загальних показників здоров’я та обстеження на предмет перебування у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції. Проведення такого обстеження вимагає від медичного працівника особливої уваги, а також оволодіння спеціальними методами та засобами діагностики.

Відповідно до законодавства (п.1.8. Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», визначеного спільним наказом МОЗ та МВС України від 31.01.2013 № 65/80, ч. 1 пп.1 п.13 Постанови КМУ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом» від 02.12.2015 №1001) медичні працівники, що проводять щозмінні медичні огляди водіїв, повинні мати кваліфікацію лікаря лікувального профілю та/або молодшого медичного працівника з медичною освітою за спеціальністю «сестринська справа», «лікувальна справа».

Враховуючи специфіку діяльності таких медпрацівників, для належного виконання службових обов’язків необхідним є постійне удосконалення їхньої професійної компетенції. Київська міжрегіональна філія Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту МОЗ України згідно повноважень та на постійній основі організовує вдосконалення професійної підготовки медичних працівників, що проводять щозмінні перед- та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів.

Удосконалення професійної підготовки медичних працівників на базі Київської міжрегіональної Філії та її представництв у регіонах проводиться у формі постійно діючих інформаційно-тематичних семінарів «Методи проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів» відповідно до 26-годинної уніфікованої Програми. Завдяки даному курсу медичні працівники мають змогу:

  • оволодіти сучасними ефективними методами здійснення медичного контролю обслуговування водіїв;
  • навчитися виявляти у водіїв транспортних засобів ознаки алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що впливають на гостроту та швидкість реакції водія, при цьому використовуючи сучасні засоби вимірювальної техніки та діагностичні тести;
  • пройти скорочений курс з надання домедичної допомоги потерпілим внаслідок ДТП;
  • ознайомитися з юридичними аспектами діяльності.

Підсумковий контроль засвоєння медичним працівником отриманих знань проводиться шляхом проведення заліку, який включає тестову частину та оцінку володіння практичними навичками.

Після проходження навчання медпрацівник:

а) вноситься до Бази даних (Реєстру) медичних працівників, які підвищили свою компетенцію та проводять щозмінні перед- та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів, із присвоєнням номера.

б) отримує:

- Свідоцтво про підвищення рівня професійної компетентності;

- довідку про внесення до Реєстру;

- штамп про придатність до керування транспортним засобом із зазначенням на ньому номера, що відповідає номеру внесення до Реєстру;

- журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв форми №137-2/0.

Перевагами проходження медичними працівниками навчання на базі Філії є:

  • висока якість та практичність – до проведення лекцій та практичних занять залучаються висококваліфіковані лікарі-методисти (лікарі-спеціалісти з організації та управління охороною здоров'я), лікарі-наркологи, юристи у сфері охорони здоров’я;
  • зручний формат навчання (офлайн або онлайн) – у зв’язку із упровадженим адаптативним карантином Філія практикує також дистанційну форму навчання, що дає змогу підвищити кваліфікацію безвідривно від робочого процесу;
  • навчально-методичний та юридичний супровід діяльності – після проходження навчання медпрацівник отримує навчально-методичну літературу – Методичний посібник з організації та порядку проведення медичних оглядів водіїв (кандидатів у водії) транспортних засобів, а також усі необхідні практичні та юридичні консультації, пов’язані з виконанням службових обов’язків, протягом усього терміну дії отриманого Свідоцтва та штампу.

Термін дії отриманого Свідоцтва та штампу становить три роки.

Дізнатися більше про умови підвищення кваліфікації медпрацівників можна на сайті Київської міжрегіональної філії Українського науково-дослідного інституту медицини транспорту МОЗ України https://medtransvp.com.ua у розділі «Навчання» або за тел. (044) 254-09-05, (044) 465-99-91, +38(068) 894-99-98.