Запитання – відповіді

Чи мають право медичні працівники за спеціальністю «Акушерська справа» проводити перед- та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів?

Згідно зі ст. 74 Основ законодавства України про охорону здоров'я, медичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Відповідно до п. 1.8 «Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013 № 65/80 – щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів здійснюються лікарями лікувального профілю та/або молодшими медичними працівниками з медичною освітою за спеціальністю «Сестринська справа», «Лікувальна справа» (далі – медичні працівники).

Відповідно до цього право на проведення щозмінних передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів мають особи, які набули кваліфікаційного рівня магістра, спеціаліста, бакалавра чи молодшого спеціаліста за будь-якою медичною спеціальністю, що підтверджується дипломом медичного навчального закладу відповідно до норм, які діють на даний час.

Згідно кваліфікаційних вимог (випуск 78 «Охорона здоров’я») акушерка: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки «Медицина», спеціальністю «Акушерська справа» або «Лікувальна справа». Спеціалізація за профілем роботи.

Додатково повідомляємо, що згідно п.4 розділу III «Посади середнього медичного персоналу» наказу Міністерства охорони здоров'я України від 25.12.1992 № 195 «Про затвердження Переліку вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю» - особи зі спеціальністю «Акушерська справа» можуть обіймати посади медичних сестер усіх найменувань.

Отже, враховуючи вищенаведене, медичні працівники за спеціальністю «Акушерська справа» мають право проводити передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів.