Кириченко Р. Виклики часу щодо основ класифікації категорій колісних транспортних засобів