Щодо рішення Державної регуляторної служби

На підставі звернення суб’єкта господарювання та керуючись вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності», Державною регуляторною службою України прийнято рішення від 06.11.2015 № 4 «Про необхідність
усунення Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством внутрішніх справ України порушень принципів державної регуляторної
політики.Це рішення стосується виключення норм, щодо формування Переліку закладів охорони здоров’я, яким надається право створювати медичні комісії та проводити попередній, періодичний і позачерговий медичні огляди (далі – заклади охорони здоров’я), та щороку затверджувати їх відповідними наказами Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій за заявницьким принципом.Внесення відповідних змін до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31.01.2013
№ 65/80 «Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів» дозволить усунути порушення
принципів державної регуляторної політики, дискримінаційний характер та обмеження кола суб’єктів господарювання, що провадять господарську діяльність з медичної практики за певною спеціальністю (спеціальностями).Разом з тим, медична комісія, що передбачена пунктом 1.6 Положення, створюється на базі закладу охорони здоров’я, який має ліцензію на здійснення медичної практики за лікарськими спеціальностями, які визначено у Положенні.У зв’язку з чим такі заклади не потребують отримання додаткових документів для провадження вказаної діяльності тому, що проведення медичних оглядів водіїв не є окремим видом лікарської спеціалізації. Водночас зауважимо, що роз’яснення Державного підприємства не є нормативно-правовими актами, вони мають роз’яснювальний, інформаційний характер і не встановлюють нових правових норм.
Начальник медично-методологічної служби
Квітка Микола Іванович

044 254-05-98 E-mail: mi.kvitka@gmail.com