Тема: Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої транспортним засобом як джерелом підвищеної небезпеки